Kolejne pozyskane środki przez Gminę Wydminy!

Gmina Wydminy w dniu 8 maja 2014 roku reprezentowana przez Wójta gminy Wydminy Radosława Króla oraz Skarbnika Gminy Krystynę Truchan, zawarła umowę o dofinansowanie z Województwem Warmińsko-Maszurskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Michała Opieczyńskiego, w kwocie 425 851,23 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wydminy”.

 

Celem projektu jest wsparcie i podniesienie jakości pracy 7 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w gminie Wydminy poprzez ich doposażenie w terminie do końca października 2014 roku.

Projekt przewiduje zakup wyposażenia i montaż placów zabaw, doposażenie pomieszczeń do nauki (m.in. w meble, wyposażenie wypoczynkowe, komplety zabawek i pomocy dydaktycznych, artykuły plastyczne, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki, zakup sprzętu ICT – komputery, drukarki, projektory, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne oraz kserokopiarki, programy komputerowe, wyposażenie do utrzymania czystości) oraz dostosowanie i modernizacja łazienek do potrzeb dzieci i personelu.

Autorem i realizatorem wniosku o dofinansowanie jest Gmina Wydminy we współpracy z Biurem Obsługi Szkół w Wydminach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przewiń do góry