KOMUNIKAT

SO.0050.34.2020

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 23 marca 2020 roku

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego Wójt gminy Wydminy informuje:

 

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie, niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). W myśl powołanego przepisu organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (w tym również wynajmującego nieruchomość), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej, nastąpi na indywidualny wniosek Podatnika, w ramach pomocy de minimis. Wnioski należy przesyłać na adres;

Urząd Gminy Wydminy

Plac Rynek 1/1,

11-510 Wydminy,

za pośrednictwem poczty

lub poczty elektronicznej na adres:kancelaria@wydminy.pl .

albo złożenie wniosku może odbyć się również w Urzędzie Gminy Wydminy poprzez umieszczenie korespondencji w urnie zlokalizowanej w korytarzu w urzędzie.

W zaistniałej sytuacji, Podatnicy, którzy mają lub będą mieć problem z uregulowaniem podatku od nieruchomości w terminie ustawowym, mogą złożyć wniosek, przykładowo o odroczenie terminu jego płatności do 15 czerwca 2020 r. Wniosek taki można złożyć również w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów: (87) 421 00 19 albo (87) 421 00 83 wew. 205 albo 210

Przewiń do góry