KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WYDMINY

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY WYDMINY

 

z dnia 5 maja 2020 roku.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 780) oraz możliwością otwarcia przedszkoli na terenie Gminy Wydminy od 6 maja 2020r., informuję, że po zapoznaniu się
z opinią dyrektorów przedszkoli, informacjami od rodziców, a także wytycznymi, jakie należy wypełnić, kierując się najwyższym dobrem, bezpieczeństwem dzieci i pracowników – została podjęta decyzja, iż przedszkola oraz żłobki na terenie Gminy Wydminy
nie zostaną otwarte od 6 maja 2020r.

            Jednocześnie zawiadamiam iż, zobowiązano dyrektorów przedszkoli
o przygotowanie procedur zgodnie ze wszystkimi wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które są niezbędne
w momencie wznowienia pracy przedszkoli na terenie Gminy Wydminy.

            W momencie podjęcia decyzji o otwarciu przedszkoli, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani kolejnym komunikatem.

           

Wójt Gminy Wydminy
            /-/ mgr inż. Radosław Król

Przewiń do góry