Konferencja – „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, A ROZWÓJ GMINY WYDMINY”

21 sierpnia w Wydminach odbyła się Ceremonia wręczenia Podziękowań dla lokalnych przedsiębiorców z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

 

W konferencji pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, A ROZWÓJ GMINY WYDMINY”, która rozpoczęła się o godz. 16:00 w sali „dolnej” GOK w Wydminach uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszula Pasławska, Wicestarosta Powiatu Giżyckiego Wacław Jan Strażewicz, Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Zastępca Wójta Gminy Wydminy Maria Dolecka, Zastępca Dyrektora PUP w Giżycku Beata Fydrych oraz przedsiębiorcy z gminy Wydminy wraz z rodzinami.

Spotkanie rozpoczęło się od odznaczenia Medalem Złotym za Długoletnią Służbę pracownika GOPS w Wydminach Panią Stanisławę Osinka. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego medal wręczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszula Pasławska.

Następnie rozpoczęto ceremonię wręczania Podziękowań przedsiębiorcom z gminy Wydminy. W imieniu Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego Podziękowania  lokalnym przedsiębiorcom z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki wręczyli Wiceminister Skarbu Państwa oraz Wójt Gminy Wydminy.

W trakcie konferencji poruszane były ważne tematy dotyczące rozwoju gminy:

– „Bezrobocie, a rozwój przedsiębiorczości w Gminie Wydminy – formy wsparcia dla przedsiębiorców”. Prelegenci: Wicestarosta Powiatu Giżyckiego oraz Zastępca Dyrektora PUP w Giżycku przedstawili analizę wydmińskiego rynku pracy oraz Powiatu Giżyckiego.

– „Wspieranie przedsiębiorczości w ramach projektów unijnych”. Zastępca Wójta Gminy Wydminy poinformowała, że wśród projektów społecznych realizowanych przez samorząd są projekty przy, których niezbędna jest współpraca z przedsiębiorcami. Natomiast Kierownik GOPS w Wydminach przybliżył niezwykle ważny aspekt projektów unijnych realizowanych przez Gminę Wydminy w ramach POKL w odniesieniu do przedsiębiorczości.

– „Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Wydminy w latach 2010-2014 w 10 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej”. Trafnie Wójt Gminy Wydminy zaakcentował, iż pozyskane środki zewnętrzne oraz zmiany, które dokonały się w gminie Wydminy w przeciągu ostatnich kilku lat będą mieć pozytywny wpływ również na rozwój przedsiębiorczości. Inwestycje takie jak: remont alei widokwo-specerowej nad Jeziorem Wydmińskim, materiały promocyjne, poprawa stanu dróg oraz wiele innych będą przyciągać nowych turystów oraz ułatwią pracę przedsiębiorcom.

– „Rozwój przedsiębiorczości w ujęciu lokalnym i makroekonomicznym”. Wiceminister Skarbu Państwa omówiła projekt IV ustawy deregulacyjnej oraz zmiany z tym związane, które mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, m.in.: koniec ze sprawdzaniem raportów imiennych w ZUS, orzeczenia lekarskie przy zmianie pracy zachowają ważność, koniec z raportami GUS w pierwszym roku działalności, dowóz do pracy bez obciążenia podatkiem dochodowym, koniec z opłatami za rejestrację VAT-R, użytkowanie pojazdu służbowego dla celów prywatnych będzie opodatkowane ryczałtem, koniec z różnicą momentu opodatkowania zaliczek na kasie fiskalnej. Termin ich planowanego wejścia w życie to styczeń 2015 roku.

Wiceminister Skarbu Państwa podsumowując czwartkową konferencję stwierdziła, iż Polska teraz, a Polska 25 lat temu to jakby dwa inne kraje. To, że żyje nam się lepiej w dużej mierze zawdzięczamy właśnie przedsiębiorcom. Na te słowa Wójt Gminy Wydminy dodał „Mamy komu dziękować”.

{gallery}Wydminy/konferencja_21_08{/gallery}

Przewiń do góry