Konkurs na animatora i animatorkę roku – Marek Ostrowski z Wydmin wśród najlepszych w kraju

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej jak co roku wyłoniła  wyróżniających się Animatorów z całej Polski, którzy swoimi działaniami najbardziej przyczynili się do promocji idei sportu powszechnego na Orlikach. W gronie osób uhonorowanych tytułem Animator Roku znalazł się Marek Ostrowski Animator z Wydmin. W konkursie uczestniczyli Animatorki i Animatorzy, którzy w 2015 roku brali udział w edycji projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

Uroczyste wręczenie dyplomów Animator Roku odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Programu Nasz Orlik, 10 grudnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Konferencja była też okazją do podsumowania najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w tym programie w 2015 roku. A działo się dużo – w 2015 roku Orliki odwiedziło ponad 28 mln osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.  Aż o 4 542 194 osób więcej niż w 2014 roku.
„Moja działalność na Orliku skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Staram się również wspierać inicjatywy ruchowe całych rodzin i seniorów. Sporo energii w 2015 roku poświęciłem również na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i obsługę obozów sportowych, które w okresie wakacji wykorzystywały kompleks Moje Boisko Orlik 2015. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim osobom związanym z rozwijaniem sportu powszechnego na terenie Gminy Wydminy” – fragment wypowiedzi Marka Ostrowskiego dla TVP.  
Program „Moje boisko – Orlik 2012“, który zainicjowano w 2008 roku, zakładał budowę w każdej gminie na terenie całego kraju – ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów wielofunkcyjnych boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Inicjatywa była związana z Euro 2012, ale stanowiła również odpowiedź na wciąż niską liczbę Polaków aktywnych sportowo. Dzięki współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządami wojewódzkimi i lokalnymi, wybudowano 2604 Orliki.
Na wybudowaniu boisk jednak się nie skończyło. To był dopiero początek batalii o zdrowie i lepszą kondycję Polaków. Program „Nasz Orlik” – zainicjowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) – jest kolejnym działaniem wspierającym samorządy i Animatorów w budowaniu atrakcyjnej oferty sportowej oraz jej promowaniem wśród użytkowników Orlików. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje pracę Animatorów, działania szkoleniowe i promocyjne w ramach programów „Animator moje boisko Orlik 2012”, uruchomionego w 2009 roku oraz „Akademia Animatora”, wdrożonego w 2013 roku.
– Jak wskazują badania, aktywność fizyczna to nadal domena ludzi młodych, dobrze wykształconych, zadowolonych ze statusu majątkowego, mieszkańców miast. Tymczasem, Orliki stwarzają szanse na to, by zainteresować aktywnością sportową również ludzi starszych,  czy pochodzących z mniejszych miejscowości, niezależnie od stopnia ich zamożności – mówi Monika Chabior, prezeska FRKF. – I to się dzieje, a co istotne, liczba gości Orlików zwiększyła się we wszystkich grupach wiekowych.
Orliki oraz Animatorzy, wspierani w ramach realizowanych przez FRKF programów „Nasz Orlik” i „Akademia Animatora” (szkolenia, e-learning, inspiracje, propagowanie dobrych praktyk) i współpracujący ze sobą nawzajem, tworzą z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami nową jakość na naszej mapie lokalnych centrów wydarzeń, nie tylko sportowych, lecz także społecznych.
Więcej informacji na stronie www.naszorlik.pl.

Maciej Topolski
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

Zdjęcia
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
i Ewelina Ostrowska

{gallery}sport/konkurs_na_animatora_i_animatorke{/gallery}

Przewiń do góry
Skip to content