Konkurs pn. „Razem bezpiecznie” na projekty dotyczące bezpiecznego kibicowania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla samorządów na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Konkurs organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”, skierowany jest do gmin i powiatów. Do konkursu „Kibicuję bezpiecznie” można zgłaszać prace promujące wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania. Oceniane będą prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych,  a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Prace można przesyłać w terminie – do 04 kwietnia 2014r. na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn, z dopiskiem Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie na stronie www.olsztyn.uw.gov.pl, w zakładce „Razem bezpieczniej”.

Przewiń do góry