Konsultacje społeczne z drona

                Mieszkańcy Gminy Wydminy już wkrótce zostaną zaproszeni do współdecydowania o przyszłym kształcie plaży w Wydminach oraz całej Wyspy Wydmińskiej. Gmina ubiega się o grant unijny na przeprowadzenie konsultacji planu zagospodarowania przestrzennego wyspy. Dzięki pozyskanym środkom i zaangażowaniu nowoczesnych metod komunikacji każdy mieszkaniec będzie mógł wypowiedzieć się w sprawie jednej z największych atrakcji turystycznych w gminie.

 

            Wójt Gminy Wydminy Radosław Król podpisał 13 maja umowę z Dariuszem Łaguną – właścicielem MD PROJECT – Pracowni Projektowej z Olsztyna na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Wyspy Wydmińskiej oraz południowo-zachodnią część półwyspu w Sucholaskach. Decyzję o przystąpieniu do sporządzenia obu miejscowych planów podjęła Rada Gminy Wydminy dnia 11 marca przegłosowując stosowne uchwały intencyjne.

            W przypadku działek w Wydminach zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy przewidziano pełnienie następujących funkcji: sportu i rekreacji, usługowej turystycznej, pensjonatowej, a także rekreacyjnej i usługowej turystycznej. Z kolei działkom w Sucholaskach można nadać funkcję usługową, turystyczną oraz rekreacji indywidualnej.

            Konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Wydmińskiej odbędą się w dwóch etapach: pierwszy rozpocznie się w maju i potrwa do października. Drugi etap zaplanowano na styczeń – marzec 2021 r. Działania zakończą się przedłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Radzie Gminy Wydminy. Szerokie działania konsultacyjne będą realizowane ze środków unijnych, które można pozyskać w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 56 tys. zł.

 

            Konsultacje zostaną przeprowadzone tak, aby umożliwić wypowiedzenie się możliwie najszerszej grupie mieszkańców. Pierwotnie przewidziano zorganizowanie dużej debaty z udziałem lokalnej społeczności, z czego jednak trzeba będzie zrezygnować ze względu na epidemię koronawirusa. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wójt Gminy Wydminy Radosław Król ogłosi e-konsultacje oraz zorganizuje zewnętrzny punkt konsultacyjny w centrum miejscowości. Na targowisku zaplanowano zainstalowanie dużego ekranu ledowego, umożliwiającego przekazanie mieszkańcom pełnych informacji dotyczących przyszłego kształtu Wyspy Wydmińskiej oraz możliwości zgłaszania uwag i pomysłów. Mieszkańcy, dzięki filmowi nakręconemu z drona (ma zostać zakupiony z funduszy grantowych), będą mogli przekonać się jak wygląda z góry jedno z najpiękniejszych miejsc na Mazurach – Wyspa Wydmińska. Taki widok powinien zmotywować do aktywnego oraz owocnego udziału w konsultacjach.    

           

           

           

Przewiń do góry
Skip to content