INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Łukasz
Kategoria:

Wójt Gminy Wydminy Radosław Król otrzymał dnia 22 czerwca br. od Rady Gminy Wydminy wotum zaufania. Udzielono mu również absolutorium za należyte wykonanie budżetu w 2021 roku.