INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kultura

Odsłony: 1329

W Urzędzie Gminy nastąpiło podsumowanie kolejnego roku przyznania Stypendiów Pomostowych dla absolwentów szkół średnich z naszej Gminy będących obecnie studentami I roku studiów. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych i wynosi ogółem 5 000 zł. W spotkaniu ze stypendystami uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Wydminy Pani Maria Dolecka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Grażyna Plato.

Przypominamy, że program Stypendium Pomostowych prowadzony przez Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski" i Stowarzyszenie "Echo Wydmin" pod Honorowym Patronatem Zastępcy Wójta Marii Doleckiej będzie kontynuowany w roku szkolnym 2016/2017. Zachęcamy do wzięcia udziału w programie wszystkich uczniów klas maturalnych.

Kategoria: