Kursy i prace społecznie-użyteczne dla osób bezrobotnych z Gminy Wydminy

Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór uczestników do zadania publicznego „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego 2014”. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Wydminy – osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

 

W ramach projektu uczestnicy odbędą m.in. szkolenia zawodowe (technolog robót wykończeniowych oraz malarz z elementami dekoracji ścian i sufitów). Po zakończeniu szkoleń uczestnicy wezmą udział w płatnych pracach społecznie-użytecznych na terenie Gminy Wydminy.

Wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa w zadaniu publicznym udzieli pracownik socjalny Kinga Kasińska (tel. 519 68 99 95, e-mail: k.kasinska@gopswydminy.pl) lub osobiście w Biurze Projektów (budynek GOK, I piętro, pokój 08).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularz zgłoszeniowy podany poniżej do dnia 18 lipca 2014 r. w Biurze Projektów (budynek GOK, I piętro, pokój 08).

Zadanie publiczne realizowane jest przez Gminę Wydminy przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku (Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku). Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 140 tysięcy złotych (wkład własny Gminy Wydminy – 12 tysięcy złotych).

Formularz do pobrania

Przewiń do góry