Kursy i staże dla osób w wieku 18-30 lat

Trwa rekrutacja do Projektu „Czas na młodych” realizowanego przez Samorząd Gminy Wydminy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat z terenu Gminy Wydminy. W ramach projektu uczestnicy odbędą warsztaty (m.in. z doradztwa zawodowego i ekonomii społecznej), udadzą się na wybrany kurs zawodowy (operator koparko-ładowarki, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, spawacza, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, opiekuna osób starszych, pomoc kuchenna), po którym odbędą półroczne staże u przedsiębiorców. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy w Biurze Projektu (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach, I piętro) do 25 lipca 2013 r. Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(http://wrota.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska/GOPS/Projekt-Czas-na-mlodych/)
lub linki bezpośrednie:

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

17 lipca o godzinie 10:00 w „sali dolnej” Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.

Projekt „Czas na młodych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewiń do góry