Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur dotyczące Poddziałań:

 

 

1.3.4 Tereny inwestycyjne

1.3.5 Usługi dla MŚP

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorstwa (MŚP), jednostki samorządu terytorialnego oraz specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP).

Termin: 25 kwietnia 2018 r. w godzinach  10.00- 12.45

Miejsce: EŁK,  Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełkulpielk@warmia.mazury.pl do 23 kwietnia 2018 r. godz. 14:00.
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.
 

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email:lpielk@warmia.mazury.pl

W załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy oraz agendę spotkania.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Pozdrawiam

Agata Orzeł

Przewiń do góry