MAMY KOLEJNE 33 KOMPUTERY Z PROGRAMU ZDALNA SZKOŁA

Nasze szkoły są dobrze przygotowane na wypadek konieczności przedłużenia zdalnego nauczania po wakacjach. Gmina pozyskała kolejny grant w ramach rządowego programu Zdalna szkoła +, który pozwoli zaopatrzyć w komputery potrzebujących uczniów.

 W ramach dofinansowania zakupiono 33 zestawy komputerowe, z czego 20 powędruje do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, zaś 13 trafi do Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich.

Zakupiony przez Gminę Wydminy sprzęt komputerowy został przekazany 3 lipca 2020 r. przez wójta gminy Wydminy Radosława Króla dyrektorowi ZSO w Wydminach Dorocie Fiedorczyk oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich Annie Skrypoczce. Komputery zostaną udostępnione potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych 3+, które mają utrudniony kontakt ze szkołą z powodu braku komputera lub ograniczonego dostępu do sprzętu w związku z wprowadzonym zdalnym nauczaniem.

Grant w wysokości 74 999,76 zł na zakup komputerów stacjonarnych dla szkół Gmina Wydminy uzyskała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Jest to już drugie dofinansowanie z programu Zdalna Polska, które otrzymała Gmina Wydminy. Poprzednio w ramach pozyskanego grantu zakupiono 18 komputerów.

{gallery}2020/inne/zdalna{/gallery}

Przewiń do góry
Skip to content