Mamy nowe sieci wodociągowe!

Gmina Wydminy skończyła właśnie jedną z najważniejszych inwestycji – budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Gawliki Małe, Wężówka, Ranty, Radzie, Cybulki, Wydminy, Rostki, Malinka, Łękuk Mały i Róg Orłowski.

 

Mimo, że mamy XXI wiek w gminie Wydminy nie wszystkie wsie posiadały wodociągi. Ich brak nie tylko utrudniał życie mieszkańcom, ale też blokował rozwój. Teraz to się zmieni. Gmina Wydminy kończy właśnie jedną z najważniejszych inwestycji – budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Gawliki Małe, Wężówka, Radzie, Cybulki, Wydminy, Malinka, Łękuk Mały i Róg Orłowski. Natomiast we wsiach Rostki i Ranty gmina zmodernizowała sieć wodociągową. Teraz każdy mieszkaniec tych miejscowości może mieć w kranach gminną wodę. Wystarczy tylko, że podłączy się do wybudowanej sieci wodociągowej. Pieniądze na tę potrzebną inwestycję gmina Wydminy pozyskała w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W sumie Departament Rozwoju Obszarów wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie przyznał gminie 1,114 mln zł, a wartość całej inwestycji to kwota 2,571 mln zł. Dzięki tym środkom mogliśmy rozpocząć prace przy budowie sieci wodociągowej. Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Malina, Cybulki, Wężówka, Gawliki Małe, Radzie, Łękuk Mały, Róg Orłowski, Ranty, Rostki rozpoczęła się już w 2013 roku.

Mieszkańcy tych miejscowości długo czekali na wodociągi. Dlatego ta inwestycja była jedną z priorytetowych. Łącznie wykonano 18 175 mb sieci oraz 175,1 mb przyłączy wodociągowych.

Gmina, w ramach zleconych prac, wybudowała głównie magistrale wodociągowe i przyłącza do granicy prywatnych działek. Takie rozwiązanie jest niezwykle ważne dla samych mieszkańców. Zgodnie bowiem z polskim prawem, by móc korzystać z gminnej wody, muszą oni sami we własnym zakresie wykonać część prac. Mieszkańcy będą musieli na własny koszt położyć rury od własnych domów do gminnej sieci. Niestety nie możemy tej inwestycji sfinansować z budżetu gminy. Doprowadzając jednak sieć do granic prywatnych działek udało nam się zniwelować znacznie koszty, które będą musieli pokryć mieszkańcy. Koszt budowy jednego metra bieżącego przyłącza od sieci gminnej do własnego domu wynosi ok. 123 zł brutto.

Budowa wodociągów to nie tylko udogodnienie dla mieszkańców. Nowoczesna sieć ma też ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. W razie pożaru, dzięki wybudowanym hydrantom, nasza straż pożarna będzie mogła szybciej i efektywniej gasić pożary. To kolejna ważna inwestycja wykonana w ciągu ostatnich czterech lat z udziałem środków Unii Europejskiej. Działania wydmińskiego samorządu docenił dziennik Rzeczpospolita. W rankingu gmin wiejskich, najlepiej korzystających ze środków unijnych, Wydminy znalazły się na 44 miejscu na 1566 gmin wiejskich w Polsce.

 

Operacja pn. „Wykonanie szeregu sieci wodociągowych w gminie Wydminy” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewiń do góry
Skip to content