Maturzysto! Zdobądź Stypendium Pomostowe na pierwszy rok studiów!

Kolejny rok z rzędu Stowarzyszenie „Echo Wydmin” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” uczestniczą w Programie Stypendiów Pomostowych. Dzięki temu tegoroczni maturzyści zameldowani na terenie Gminy Wydminy  mogą otrzymać stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tysięcy złotych.

 

Aby ubiegać się o stypendium kandydat musi:

  • być maturzystą z 2014 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
  • być zameldowanym na terenie Gminy Wydminy (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl)
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (brane są pod uwagę dochody za czerwiec 2014 rok)
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów maturzysta oblicza sam stosując Algorytm znajdujący się na stronach internetowych podanych poniżej.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto kandydat  musi posiadać rekomendację Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski”.

Regulamin przyznawania Stypendium wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronach internetowych: www.echowydmin.pl oraz www.sucholaski.pl.tl

Wypełniony formularz kandydat składa w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2014 roku w tymczasowym biurze przyjmowania wniosków w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach (I piętro) lub wysyła w formie elektronicznej na adres e-mail: echowydmin@echowydmin.pl

Jak co roku Patronat Honorowy nad Programem Stypendia Pomostowe na terenie gminy sprawuje Pani Maria Dolecka Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych (w tym Stowarzyszenie „Echo Wydmin” i Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”).

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu, za co w imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy!

Przewiń do góry