Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika oraz Wydmińskie Dni Rodziny za nami

8 czerwca br. w Gminie Wydminy odbył się XV Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika oraz Wydmińskie Dni Rodziny. Wydarzenie to, będące już piętnastym piknikiem w ramach dwudziestoletniej działalności Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, przyciągnęło wielu mieszkańców i gości.

Podczas festynu, poprzez różnorodne zabawy i rozmowy, poruszane były ważne tematy związane z ekologią i gospodarką odpadami. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o selektywnej zbiórce odpadów, idei zero waste, kompostowaniu odpadów organicznych bez użycia foliowych woreczków oraz sztuce tworzenia z odpadów (trash art). W strefie Akademii Młodego Recyklera dzieci tworzyły lampiony ze słoików i uczyły się o szkodliwości azbestu.

Jednym z najbardziej angażujących elementów festynu była wymiana blisko 250 kwiatów za przyniesione butelki PET. W strefie gastronomicznej wydano ponad 500 porcji grochówki oraz 150 porcji dań przygotowanych zgodnie z zasadami zero waste.

Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców Wydmin za liczny udział. Dziękujemy również Burmistrzowi Giżycka Ewie Ostrowskiej, Wiceburmistrzowi Giżycka Kamilowi Wojciechowskiemu, Wójtowi Kruklanek Bartłomiejowi Kłoczko oraz Wojewodzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego Radosławowi Królowi za obecność i wsparcie.

Organizacja festynu nie byłaby możliwa bez współpracy z Mazurskim Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami, ZUOK Spytkowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wydminach, firmą KOMA Giżycko, Policją, OSP Wydminy oraz kucharzami Olą Juszkiewicz i Chefem Dariuszem Barygą. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy.

Na zakończenie wydarzenia Wójt Gminy Wydminy, Anna Stefania Binik, rozlosowała i wręczyła rodzinom zaangażowanym w różne zadania oraz zabawy związane z ekologią mnóstwo fantów, co stanowiło miłe zwieńczenie całego dnia.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie ekologii!

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, Monika Jabłońska

Przewiń do góry