Mijają 3 lata urzędowania Wójta Radosława Króla

21 listopada 2010 roku mieszkańcy gminy Wydminy w wyborach powszechnych zdecydowali, że nowym włodarzem gminy przez najbliższe cztery lata będzie Radosław Król. Obecnemu Wójtowi zaufało 1679 mieszkańców tj. 58,34 % głosujących, wygrał we wszystkich siedmiu obwodach.

6 grudnia br. mija 3 rocznica złożenia ślubowania wobec Rady Gminy przez Wójta Radosława Króla.

Zgodnie z hasłem wyborczym – na zmiany nigdy nie jest za późno – w przeciągu trzech lat gmina Wydminy znacznie się zmieniła. Wyremontowano stadion gminny, powstało „Moje Boisko Orlik 2012” oraz plac przy ZSO w Wydminach. Natomiast przy szkole w Talkach – plac z parkingiem. Wyremontowano świetlicę w Szczepankach oraz dach szkoły w Zelkach. Doposażono sale lekcyjne szkół. Powstała obwodnica Osiedla Domków Jednorodzinnych, aleja widokowo-spacerowa nad jeziorem Wydmińskim oraz ukształtowano teren przy GOK w Wydminach. Przeniesiono GOPS i BOS do budynków gminnych oraz do wyremontowanej części budynku przy ul 40-lecia PRL część Urzędu Gminy Wydminy. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody i zadaszenie nad wejściem do GOZ w Wydminach oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Dokonano zakupu materiałów promujących gminę Wydminy ( foldery „Wydminy i okolice” oraz przewodniki „Mazurski Beskid. Wędrówki po Gminie Wydminy”). Zakupiono łódź ratowniczo-roboczą Pionier-Multi wraz z przyczepą podłodziową dla OSP w Wydminach. W trakcie realizacji są następujące projekty: „Wykonanie sieci wodociągowej w gminie Wydminy”, „Remont świetlicy wiejskiej w Zelkach”, „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Sucholaskach”, „Wykonanie dokumentacji technicznej na salę kinowo-koncertową w budynku gminnym w Wydminach”. Przy wsparciu Gminy Wydminy OSP w Wydminach otrzyma ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 4×4 wraz z dodatkowym wyposażeniem. Warto wspomnieć o projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Równe szanse w latach 2011, 2012 i 2013, „50 plus – to dopiero koniec początku”, „Czas na młodych”. Niedługo rozpoczną się kolejne dwa projekty „Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy” oraz „Gimnazja z programem”.

Przewiń do góry