Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Wydminy realizacji projektu edukacyjnego „Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w zajęciach wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wydminy.
    Uczniom przystępującym do programu proponujemy atrakcyjne i nowoczesne zajęcia oraz innowacyjne metody nauczania. Dzięki realizowanemu projektowi unijnemu szkoły zostaną wyposażone w wyjątkowo nowoczesne i efektywne narzędzia do nauki takie jak tablice interaktywne i zestawy multimedialne.
Cennym elementem projektu są także zajęcia niestacjonarne, dzięki którym uczniowie będą mogli wziąć udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik, czy też Akwarium w Gdyni.

W ramach projektu przewidywane są:

    Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dla klas I-III):

─    Zajęcia logopedyczne
─    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    Zajęcia wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

─    Język polski (klasy IV-VI)
─    Matematyka (klasy IV-VI)
─    Język angielski (klasy I-VI)
─    Język niemiecki (klasy IV-VI)
─    Przyroda (klasy I-III)

    Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych:

─    „ Matematyka nitką malowana czyli haft matematyczny i krzyżykowy” (klasy I-III)
─    „Młodzi odkrywcy” (klasy IV-VI)
─    Warsztaty dziennikarskie (klasy IV-VI)

    Zajęcia wspierające aktywność artystyczno-ruchową (dla klas I-VI)

─    „Przygoda ze sceną”
─    „Jak ryba w wodzie”

Wszystkie przewidziane zajęcia są BEZPŁATNE!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa na stronach internetowych szkół i Urzędu Gminy Wydminy.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji do „Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy”

Załączniki do regulaminu

Przewiń do góry
Skip to content