Możliwość przystąpienia partnerów do programu dla rodzin wielodzietnych!

Informujemy o możliwości przystąpienia partnerów do programu dla rodzin wielodzietnych, którzy będą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary lub świadczone przez nich usługi.

 

Przystąpienie do Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i w ramach środków własnych Partnera. Podmioty, które przystąpią do programu i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się, w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Inne korzyści płynące z przystąpienia do programu to:

– współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,

– Karta Dużej Rodziny pomoże firmie zbudować długotrwałe relacje z klientami,

– zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji,

– uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek dostępna jest i na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rodzina.gov.pl

Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Wiolettą Reszka – pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 89 52-32-516, pok. 135A (w godz. 7:30 – 15:30); e-mail: wioletta.reszka@uw.olsztyn.pl

Szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszenia dla firm znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl / w zakładce Polityka Społeczna.

Przewiń do góry
Skip to content