Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020

Spotkanie informacyjne

Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020”.

Jego celem jest przybliżenie ogólnych  założeń dotyczących przyszłej perspektywy finansowej oraz aktualne możliwości pozyskania środków finansowych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw.

UWAGA!
Podczas spotkania informacyjnego będą prezentowane tylko ogólne informacje na temat przykładowych typów/rodzajów przedsięwzięć planowanych do objęcia wsparciem w ramach nowych programów operacyjnych.
Nie będą prezentowane konkretne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania, ani terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się w terminie 27.02.2015 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy ul. Parkowej 12 w godz. 10.00 – 13.00.

Sala w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w przypadku specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności prosimy o kontakt z pracownikami Punktu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku.
Tel. 87 7341109/10, email:
lpielk@warmia.mazury.pl

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

1. dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście do siedziby Punktu przy ul. Kajki 10 w Ełku lub przesłanie na adres mailowy: lpielk@warmia.mazury.pldo dnia 25 lutego 2015 r.

2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy

Agenda

Przewiń do góry