INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Na Ryby

Bolek
Odsłony: 3874

Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarzy powołano 29 kwietnia 2010 roku. Patronat nad stowarzyszeniem objął Wójt Gminy oraz Lokalna Grupa Rybacka z Węgorzewa.
Zaledwie w ciągu trzech tygodni doszło do zawiązania stowarzyszenia wędkarzy. Powstało z inicjatywy samych zainteresowanych, z wydatną pomocą Wójta Gminy i prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej -  Pana Andrzeja Kolasy.

Główne cele stowarzyszenia precyzuje szczegółowo STATUT Wydmińskiego Stowarzyszenia Wędkarzy, ale przede wszystkim jest to dbanie o racjonalne wykorzystanie i poszanowanie akwenów wodnych na terenie gminy Wydminy oraz propagowanie i upowszechnianie zainteresowania hobbystycznym wędkowaniem wśród mieszkańców.
Stowarzyszenie założyło 27 panów, w gronie założycieli zabrakło pań. Wędkowanie to ewidentnie męskie hobby, ale panowie tworząc stowarzyszenie zadeklarowali wielką chęć przyjęcia w swoje szeregi płci pięknej. Tak więc Panie do dzieła, albo lepiej do wędek!

Obecnie w stowarzyszeniu trwają prace rejestracyjne. Prowadzi je wybrany zarząd stowarzyszenia, któremu przewodniczy Pan Andrzej Antończak

 

Kategoria: