Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019

  1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie   szkoły podstawowej i gimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki.
  3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do

7 września 2018 roku.

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.
  2. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.
  3. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.
  4. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

karta zgłoszenia do Ogniska Wychowawczego 2018 – 2019

Przewiń do góry