Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3, w wysokości 7500,00 zł.

Wkład własny Gminy Wydminy w realizację Programu  wynosi 1875,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 9375,00,00 zł.

Termin realizacji – do 31 grudnia 2023 r.

 

Wsparcie finansowe otrzymały:

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymały następujące oddziały przedszkolne z terenu Gminy Wydminy:

  • oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego
    w Wydminach –  3 000,00 zł.

 

  • oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich –  1500,00 zł.

                  

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymały następujące z terenu Gminy Wydminy:

  • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących
    w Wydminach   –  3000,00 zł.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi
  • realizację działań promujących czytelnictwo
  • zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Przewiń do góry
Skip to content