Nasz Nowy Rynek

Zdecydowanie poprawił się komfort zakupów podczas czwartkowych jarmarków. Tradycja jarmarku ma już kilka wieków. W dniu 22 grudnia br. o godzinie 10:00 podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego otwarto nowe targowisko w Wydminach. Po przemówieniu Wójta Gmina Wydminy Radosława Króla i przecięciu wstęgi nowe targowisko oficjalnie zostało otwarte. Sprzedawcy i kupujący otrzymali do dyspozycji piękny w całości utwardzony, w części zadaszony obiekt. Mimo wielu obaw sprzedawców związanych ze zmianą lokalizacji – frekwencja dopisała. Nasz Nowy Rynek sfinansowano dzięki staraniom Wójta o środki zewnętrzne oraz zaangażowaniu środków gminnych. Całość inwestycji to 3 mln złotych.
Zaprezentowano również nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach. Koszt samochodu obecnie przekracza 2 miliony złotych. Dzięki działaniom Wójta wyprzedzającymi wzrost cen oraz pozyskaniu zewnętrznej dotacji w wysokości 600 tys. złotych zakup zrealizowano za 1 mln 600 tys. złotych. Doskonale wyposażony samochód strażacki będzie pomocny w ratowaniu zdrowia, życia i mienia mieszkańców Gminy Wydminy.
 

IMG_0435

Zdjęcie 1 z 58

Przewiń do góry