Niedługo koniec inwestycji odbudowy mostu w Mazuchówce

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 5 lutego 2014 r. przyznało dotację Gminie Wydminy z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczoną na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie na realizację zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 136019N w miejscowości Mazuchówka w km 1+110”. Dotacja wynosi nie więcej niż 80% wartości zadania tj. 231 806,90 zł. Wkład własny Gminy Wydminy wynosi 57 951,72 zł. Prace związane z odbudową mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Mazuchówka zakończą się 15 listopada 2014 roku.

Przewiń do góry
Skip to content