Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego

logo.jpg

SZANOWNI PAŃSTWO

Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1467) wprowadza zmiany zasad i formy udzielania pomocy od 1 stycznia 2019 roku.

W 2019 roku w Powiecie Giżyckim działać będą 2 Punkty: pierwszy Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez powiat, drugi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzony przez organizację pozarządową zlokalizowany w 4 miejscach.

 

Pomoc będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:

I Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki),
11-500 Giżycko

Porad udzielają:

adwokaci i radcy prawni

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 8.00-12.00
Środa 11.30-15.30
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00

II Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacjach

      w Miłkach      

w Rynie

w Kruklankach

w Wydminach

Ośrodek Kultury
w Miłkach
ul. Szkolna 1B,

11-513 Miłki

Urząd Miasta
i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn

Urząd Gminy
w Kruklankach
ul. 22 Lipca 10,
11-612 Kruklanki

Urząd Gminy
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Punkt prowadzi: Stowarzyszenie

„Inicjatywa Na Rzecz Praw

i Ochrony Obywateli”

ul. A. Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

Porad udzielają: radca prawny

     mgr prawa

Punkt prowadzi: Stowarzyszenie

„Inicjatywa Na Rzecz Praw

i Ochrony Obywateli”

ul. A. Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

Porad udzielają: radca prawny

     mgr prawa

Punkt prowadzi: Stowarzyszenie

„Inicjatywa Na Rzecz Praw

i Ochrony Obywateli”

ul. A. Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

Porad udzielają: radca prawny

     mgr prawa

Punkt prowadzi: Stowarzyszenie

„Inicjatywa Na Rzecz Praw

i Ochrony Obywateli”

ul. A. Mickiewicza 14/1

10-509 Olsztyn

Porad udzielają: radca prawny

     mgr prawa

Dni i godziny otwarcia:

Dni i godziny otwarcia:

Dni i godziny otwarcia:

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek 10.00-14.00

Wtorek 9.00-13.00
Piątek 9.00-13.00

Środa 9.00-13.00

Czwartek 8.00-12.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej o w punkcie prowadzonym przez organizacje pozarządową odbywać się będzie w następujący sposób: w każdej lokalizacji tj. w Rynie, w Miłkach, w Kruklankach i Wydminach każdego dnia przez 4 godziny będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.

Kto jest osobą uprawnioną od 1 stycznia 2019 roku, sposób wykazywania uprawnienia

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Umawianie terminów wizyt

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod następującymi numerami:

 • na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Giżycku tel. 87 429 10 89
 • na wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego

w 4 miejscach /każda gmina zapisuje na wizyty odbywające się na jej terenie/ tj.:

Ryn tel. 87 429 39 60

Wydminy tel. 87 421 00 19

Kruklanki tel. 87 421 70 02

Miłki tel. 87 421 10 60

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie poza kolejnością.

Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc: 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub”
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub”
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Bez-nazwy-1.jpg

Przewiń do góry