Nowe kompetencje- nowe możliwości na rynku rosyjskim

Szanowni Państwo
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w projekcie szkoleniowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących małego ruchu granicznego i prowadzenia bezpiecznego prawnie i ekonomicznie biznesu Polska-Rosja, Białoruś, Kazachstan i Ukraina, będących kontynuacją projektu „Nowe kompetencje- nowe możliwości na rynku rosyjskim” realizowanym przez W-MSSE. S.A. w okresie od l lutego do 30 września 2013 roku. W projekcie wzięło udział 85 uczestników z 64 firm działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Cykl spotkań szkoleniowo-doradczych pt. „Wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu bezpiecznego biznesu na terenie Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy” ma ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się w gąszczu przepisów celnych i podatkowych, ułatwień w przekraczaniu granicy państwa, przygotowywaniu i negocjowaniu umów i kontraktów oraz sukcesów w prowadzeniu biznesu.
Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów prawa celnego i międzynarodowego oraz praktyków działających w jednolitym obszarze celnym oraz na Ukrainie. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w naszym projekcie pozwoli Państwu poznać możliwości ekspansji na rynki wschodnie i prowadzić tam bezpiecznie działalność gospodarcza. Planujemy przeprowadzenie usługi szkoleniowo-doradczej w następujących miejscowościach: Braniewo. Elbląg, Iława, Nidzica. Giżycko, Kętrzyn, Olsztyn.
Na realizację w/w projektu szkoleniowego, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. będzie ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Spotkania będą odbywały się w formie trzech 2-dniowych sesji szkoleniowo-doradczych. Istnieje możliwość sfinansowania kosztów noclegów uczestników szkoleń. Przedsiębiorcom biorącym udziai w projekcie .. Bezpieczny i skuteczny biznes na rynkach wschodnich” zostanie udzielona pomoc de minimis, w związku z tym udział będzie bezpłatny.
W załączeniu przesyłamy zarys modułów tematycznych oraz wstępną deklaracje uczestnictwa w projekcie i ankietę potrzeb szkoleniowych. Wierzymy, że proponowane przez nas szkolenia okażą się przydatne w Państwa pracy i przyczynią się do wzrostu efektywności i konkurencyjności Państwa przedsiębiorstwa.
Wypełniony formularz prosimy przesiać do 6 grudnia br. na adres e-mail krzyzanowski@wmsse.com.pl lub na nr fax 89 535 90 02. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowych informacji udziela Leszek Krzyżanowski tel. 89 535 02 41.

PREZES ZARZĄDU
/-/ Marek Karólewski

Przewiń do góry