Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Wydmińskiej Czapli” – czas do końca marca.

Corocznie wiele osób fizycznych, osób prawnych oraz innych podmiotów, przyczynia się do rozwoju, promocji, budowy pozytywnego wizerunku Gminy Wydminy. Wiele działań oraz cennych inicjatyw odchodzi w zapomnienie. Warto zachować dla historii naszej społeczności szczególne osoby i podmioty. Nagroda będzie formą podziękowania i docenienia wartościowej, szlachetnej działalności na rzecz wydmińskiej społeczności. Proszę o pomoc we wskazaniu takich osób poprzez złożenie wniosku.

      Uchwała Rady Gminy Wydminy ustanowiła następujące kategorie: a) Mecenas Sportu; b) Sportowiec Roku; c) Nagroda Artystyczna; d) Mecenas Kultury; e) Ambasador Wydmin; f) Przedsiębiorca Roku; g) Postawa Godna Naśladowania; h) Nagroda Specjalna. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, działającym na rzecz Gminy Wydminy na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

     Nagroda przyznawana jest na wniosek: Przewodniczącego Rady Gminy Wydminy lub grupy 3 radnych; Wójta Gminy Wydminy; innych organów administracji rządowej i samorządowej; organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych; mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; grupy 15 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie Gminy Wydminy.

     Następnie Kapituła dokona wyboru nagrodzonych spośród osób wskazanych we wnioskach.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie UG Wydminy, 11-510, Plac Rynek 1/1; do 31 marca 2021 r.

                                                                        Wójt Gminy Wydminy

                                                                              Radosław Król

Link do uchwały

Link do wniosku

Przewiń do góry