OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WYDMINY z dnia 24 sierpnia 2018 roku

SO.0050.99.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WYDMINY

z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy ( tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 754 ze zm.) oraz uchwały XLI/289/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Wydminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wydminach w wyborach do Rady Gminy Wydminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Numer

okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu

Liczba mandatów

1

Sołectwa: Czarnówka , Grądzkie, Pietrasze, Szczybały Orłowskie,

Wieś: Gajlówka

1

2

Sołectwa: Gawliki Wielkie

1

3

Sołectwa: Orłowo, Gajrowskie,

osada: Łękuk Mały

osada: Róg Orłowski

1

4

Sołectwa: Talki, Biała Giżycka, Okrągłe, Pamry

osada: Rostki

osada: Skomack Mały

1

5

Sołectwo: Mazuchówka

1

6

Sołectwo: Siedliska

1

7

Sołectwa: Sucholaski, Dudka

osada: Grodkowo

1

8

            Sołectwa: Cybulki, Radzie, Wężówka, Gawliki Małe, Ranty

osada: Gębałki,

1

9

Sołectwa: Malinka, Siemionki,  Szczepanki

1

10

Sołectwo: Wydminy ulice:

Kajki od nr 23 do końca numery  nieparzyste i od Nr 34 do końca – numery parzyste,

ul. Osiedlowa, Piaskowa, Słowicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa, Sienkiewicza, Żeromskiego, Reymonta, Nowowiejskiego, Gizewiusza, Konopnickiej, Dąbrowskiego

1

11

Sołectwo Wydminy ulice: Smętna, Klonowa, Leśna, Ełcka, Dworcowa,

Grunwaldzka od skrzyżowania  z ul. Szkolną do końca – numery  parzyste i nieparzyste,

Kolonia nr 7 i nr 9

1

12

Sołectwo Wydminy ulice: Składowa, Kolejowa, Szkolna, Giżycka,

Grunwaldzka od skrzyżowania z ul. Składową do skrzyżowania z ul. Szkolną nr parzyste

Kolonia nr 4, nr 5 i nr 5A

1

13

Sołectwo Wydminy ulice: Suwalska, Zaułek Suwalski, Kajki nr od 1 do nr 26 włącznie bez numeru 23 i nr 25, Grunwaldzka od skrzyżowania z ul. Składową do skrzyżowania z ul. Szkolną  – numery  nieparzyste,  ul. Spadowa,  Jeziorna, Kościelna, Źródlana, Wyspa,

1

14

Sołectwo Wydminy ulice: Grunwaldzka od nr 1 do skrzyżowania  z ul. Składową i ul. Suwalską – numery parzyste i nieparzyste,

Przysiółek: Ernstowo

Kolonia nr 1, nr 3, nr  6, nr  8,

1

15

Sołectwa: Zelki, Berkowo, Hejbuty, Pańska Wola

przysiółek: Franciszkowo

osada: Krzywe

osada: Pańska Wola

1

Siedziba Komisji:

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Wydminach jest Urząd Gminy Wydminy, pl. Rynek 1/1 – pokój nr 22 ( 2 piętro ),

telefon nr 87 421 00 19, faks nr 87 421 00 83.

Przewiń do góry