Oferta

Posiadamy tereny pod zabudowę przemysłową:  Zobacz lokaliację (See the location)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Zoning plan)

Wydminy_SITE_ CHECK_ LIST

Tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią w znacznej części własność gminy Wydminy i są położone przy drodze powiatowej, za torami kolejowymi. Tereny posiadają dostęp do drogi powiatowej. Wydzielone są tereny pod drogi wewnętrzne, które będą wymagały utwardzenia. Teren objęty planem nie jest wyposażony w infrastrukturę techniczną. Woda jest doprowadzona do terenu przez tereny kolejowe i wymaga dalszego rozprowadzenia. Teren objęty planem położony jest poza granicami ustalonej aglomeracji.

Przewiń do góry