INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku uprzejmie informuje, że w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Edukacja ekologiczna dorosłych – organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami” przy wsparciu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami, podjęła się organizacji otwartych spotkań z mieszkańcami 12 gmin zrzeszonych w MZMGO. Tematyka spotkań dotyczy m.in. prawidłowej segregacji odpadów, możliwości Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., szkodliwości spalania odpadów w domowych systemach grzewczych oraz zmian w systemie selektywnej zbiórki, które będą obowiązywać mieszkańców w 2015 r.

Czytaj więcej: Edukacja ekologiczna dorosłych – organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami
Kategoria:

Szanowni Państwo,

żeby organizacja pozarządowa mogła sprawnie i efektywnie realizować swoje cele, rozwijać się i skutecznie działać, potrzebuje dobrego zarządzania. Dlatego też zapraszamy Państwa na szkolenie "Zarządzanie organizacją pozarządową" do Ełku (hotel Rydzewski) w dniach 13-14 grudnia. Celem szkolenia jest wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej z subregionu ełckiego, podniesienie ich kwalifikacji w obszarze zarządzania, planowania, budowania strategii i tworzenia zespołu.

Czytaj więcej: Szkolenie „Zarządzanie organizacją pozarządową”
Kategoria:

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości:

  • ABC Przedsiębiorczości
  • Zmiana kwalifikacji zawodowych
  • Dywersyfikacja źródeł dochodu

Szkolenia odbędą się w Węgorzewie w dniach 19, 24 i 26 listopada br. oraz w Giżycku w dniach 18, 20 i 25 listopada br.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz do zapoznania się z harmonogramem szkoleń: http://www.3.mazurylgd9.pl/zapraszamy-na-szkolenia/

Kategoria:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu pn. „Dobre praktyki, godne naśladowania” na najlepszą inicjatywę społeczną zrealizowaną na terenie gmin należących do Związku Stowarzyszeń LGD9.

Konkurs jest adresowany do mieszkańców oraz wszystkich podmiotów społecznych i gospodarczych z obszaru Związku Stowarzyszeń LGD9. 

Czytaj więcej: Ruszyła trzecia edycja konkursu „Dobre praktyki, godne naśladowania”
Kategoria:

Tego dnia Wydminy znalazły się w wolnej Polsce…

Interesujący list od Pani Ewy Berezy z Wydmin (gmina we wschodniej części woj. warmińsko-pomorskiego, tutaj też mamy wiernych Czytelników). Pisze m.in. o ważnych działaniach gminy, w której kilka miesięcy temu postawiono pomnik bohaterowi antykomunistycznego podziemia ppor. Kazimierzowi Chmielowskiemu, ps. Rekin i rozpoczęto poszukiwania szczątków Żołnierzy Wyklętych. Jest nadzieja, że znalezione zostanie również miejsce pochówku bohaterskiego podporucznika.

Czytaj więcej: „Gazeta Warszawska” o Wydminach – warto przeczytać!