INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w terminie od 1 do 22 września br. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych do realizacji w II połowie roku 2014. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną i przyrodniczą.

Czytaj więcej: Nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej
Kategoria:

21 sierpnia w Wydminach odbędzie się Ceremonia wręczenia Podziękowań dla lokalnych przedsiębiorców z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego Podziękowania wręczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszula Pasławska.

Konferencja
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A ROZWÓJ GMINY WYDMINY
21 sierpnia 2014 rok, godz. 16:00
sala „dolna” budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach

Czytaj więcej: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, A ROZWÓJ GMINY WYDMINY