INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

Kolejny rok z rzędu Stowarzyszenie „Echo Wydmin” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” uczestniczą w Programie Stypendiów Pomostowych. Dzięki temu tegoroczni maturzyści zameldowani na terenie Gminy Wydminy  mogą otrzymać stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tysięcy złotych.

Czytaj więcej: Maturzysto! Zdobądź Stypendium Pomostowe na pierwszy rok studiów!
Kategoria:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

ogłosił
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2014 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:

Czytaj więcej: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych