INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla samorządów na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Konkurs organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”, skierowany jest do gmin i powiatów. Do konkursu „Kibicuję bezpiecznie” można zgłaszać prace promujące wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania. Oceniane będą prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych,  a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

Czytaj więcej: Konkurs pn. „Razem bezpiecznie” na projekty dotyczące bezpiecznego kibicowania
Bolek
Kategoria:

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Statutu Sołectwa Zelki przyjętego Uchwałą nr XXXVI/219/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 kwietnia 2010 roku Wójt Gminy Wydminy, zawiadamia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Sołeckiej Sołectwa Zelki.

Zebranie Wiejskie odbędzie się:
25 marca 2014 roku
o godz. 12: 00
w Szkole Podstawowej w Zelkach
                                           

Wójt Gminy Wydminy
(-) Radosław Król