INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

                                 

Kategoria:

   Serdeczne podziękowania kieruję do sponsorów, uczestników oraz organizatorów Dni Rodziny. Szczególne słowa wdzięczności należą się: GOPS, GOK, Pełnomocnikowi Wójta d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Reginie Borowy, ZSO w Wydminach, LUKS SPORT z KULTURĄ Wydminy na czele z Panem Markiem Ostrowskim. 

 

Zastępca Wójta

Gminy Wydminy

Maria Dolecka

Kategoria:

                                           

Kategoria:

 Szanowni Państwo informujemy :

 że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 31 maja 2016 roku KASA Urzędu Gminy Wydminy zostanie zlikwidowana. W związku z powyższym od dnia  1 czerwca 2016 roku wszelkie wpłaty z tytułu podatków, opłat lokalnych, czynszów oraz innych należności na rzecz Gminy Wydminy można dokonywać na rachunek bankowy o numerze:

 

75 9364 0000 2004 0002 4419 0002

Czytaj więcej: Kasa Urzędu Gminy Wydminy czynna do końca maja