Wójt Gminy Wydminy zaprasza mieszkańców gminy Wydminy do udziału w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych o „Puchar Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, które odbędą się 25.03.2017 w Nidzicy.

Wójt Gminy Wydminy zaprasza mieszkańców gminy Wydminy do udziału                   w Wojewódzkich Halowych Igrzyskach Samorządowych o „Puchar Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, które odbędą się 25.03.2017 w Nidzicy.

Konkurencje:

1. Podnoszenie odważnika 17,5kg (wyciskanie na przemian oburącz siedząc)

w kategorii wagowej do 75 kg i +75 kg po jednym zawodniku w kategorii.

O kolejności decyduje większa ilość podniesień, w przypadku tej samej liczby podniesień decyduje niższa waga zawodnika.

2. Tenis stołowy

Startuje 1 zawodnik i 1 zawodniczka.

System rozgrywania zawodów finałowych ustalony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

3. Szachy

Startuje 1 zawodnik i 1 zawodniczka

System rozgrywania zawodów finałowych ustalony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

4. Brydż sportowy

Startuje jedna para. System rozgrywek ustala sędzia turnieju.

5. Warcaby 64 polowe

Startuje 1 zawodnik i 1 zawodniczka

System rozgrywania zawodów finałowych ustalony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

6. Drużynowy Czwórbój Rekreacyjny Seniorów – 60+ (drużyna składa się z dwóch kobiet        i dwóch mężczyzn)

Konkurencje:

1 – rzuty do kosza w parach – partner trzyma obręcz/kosz – partnerka rzuca piłką do nogi          z odległości 8m. (10 rzutów, rzut celny 10 pkt.) (startują 2 pary jedna po drugiej)

____________________________________________________________________________

2 – rzuty ringiem na patyk na przemian parami (kobieta i mężczyzna) – 10 rzutów – 1 rzut celny 5 pkt.

3 – zbijanie piłką 10 kręgli z odległości 10 m – O wyniku decyduje ilość strąconych kręgli z 5 prób, jeden strącony kręgiel – 5 punktów

4 – rzut lotką do tarczy z odległości 2,5m – 3 rzuty próbne, 5 ocenianych

(4 zawodników drużyny startuje jeden po drugim)

W każdej z konkurencji maksymalnie można zdobyć 200 pkt. o wyniku drużyny decyduje suma zdobytych punktów we wszystkich konkurencjach.

7. Przeciąganie liny

Drużyna składa się z 5 zawodników (2 kobiety + 3 mężczyzn). W czasie trwania konkurencji startuje w tym samym składzie. W przypadku ewidentnej kontuzji po zgłoszeniu do sędziego prowadzącego dopuszcza się wprowadzenie 1 zawodni/czki/ka rezerwowego.

System rozgrywania konkurencji ustalony zostanie na odprawie technicznej przed rozpoczęciem Igrzysk.

            Zgłoszenia zawodników (imię i nazwisko, nr tel.) wraz ze wskazaniem konkurencji w których zawodnicy wezmą udział proszę dokonywać w Urzędzie Gminy Wydminy, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy pok. nr 3, tel. 87 4210 083 wew. 111 lub pocztą elektroniczną na adres a.romanowicz@wydminy.pl do dnia 15.03.2017 roku.

   Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Przewiń do góry
Skip to content