Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu centrum miejscowości Wydminy pn.: „Zaprojektuj sobie Wydminy”

Na podstawie Regulaminu Konkursu będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 42/2018 Wójta Gminy Wydminy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania centrum Wydmin, ust. XIII pkt. 2 Wójt Gminy Wydminy informuje o rozstrzygnięciu konkursu pn.: „Zaprojektuj sobie Wydminy”:

Miejsce 1 – Projekt 3 „Serce Wydmin”

Miejsce 2 – Projekt 2 „Pocztówki z Wydmin”

Miejsce 3 – Projekt 1 „Zaprojektowaliśmy wam Wydminy”

Przewiń do góry