OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Wydminy, dn. 7.03.2022 r.

SO.7243.21.2022

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 1. Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r, poz. 1371 ze zm.).

 1. Nazwa i siedziba organizatora

Gmina Wydminy z siedzibą w Wydminach, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, reprezentowana przez Wójta Gminy Wydminy.

 1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Bezpośrednie udzielenie zamówienia małemu podmiotowi – zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1
w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r, poz. 1371 ze zm.).

 1. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy- transport drogowy autobusowy

Określenie sieci komunikacyjnej: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych organizowanych przez Gminę Wydminy  na terenie Gminy Wydminy oraz Gmin, które z Gminą Wydminy zawarły porozumienia międzygminne, których średnia wartość roczna szacowana jest na mniej niż 1 000 000 EUR.

Usługi będą wykonywane na liniach komunikacyjnych:

1 Gajrowskie – Gawliki Wielkie – Wydminy

2 Wydminy – Gajrowskie – Wydminy

3 Wydminy – Gajrowskie – Gawliki Wielkie

4 Wydminy – Siedliska – Wydminy

5 Wydminy – Siedliska – Wydminy – Gawliki Wielkie – Wydminy

6 Wydminy – Gawliki Małe – Wydminy – Siedliska – Wydminy

7 Wydminy – Gawliki Małe – Wydminy – Siedliska

8 Siedliska – Gawliki Małe – Wydminy

9 Hejbuty – Wydminy – Płowce – Wydminy – Gawliki Wielkie

10 Gawliki Wielkie – Wydminy – Malinka

11 Malinka – Wydminy – Siedliska

12 Siedliska – Wydminy – Hejbuty

13 Gajrowskie – Wydminy – Siedliska

31 Wydminy – Stare Juchy – Królowa Wola

32 Stare Juchy – Orzechowo – Szczecinowo – Stare Juchy

33 Stare Juchy – Zawady – Gorłówko – Stare Juchy

34 Stare Juchy – Skomack Wielki – Grabnik

51 Borki – Miłki – Marcinowa Wola

52 Czyprki – Miłki – Danowo – Miłki – Czyprki

53 Wydminy – Miłki – Ruda

 1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania – 1.04.2023r. ale nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 1. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych

Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy – 1 kwietnia 2023r. Przewidywany okres obowiązywania umowy –  10 lat.

 1. Zmiana informacji

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Zmiana informacji
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wydminy
 • Strona internetowa www.wydminy.pl
 • Tablica informacyjna w Gminie Wydminy, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy

Wszelkich informacji dotyczących postępowania udziela: Urząd Gminy Wydminy, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.

 

Wójt Gminy Wydminy
            /-/ mgr inż. Radosław Król

Przewiń do góry