„Podaj Łapę” edycja 2024.

W dniu 01.07.2024 roku Gmina Wydminy podpisała z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o dofinansowanie zadania pn. ”Poprawa ochrony i opieki nad zwierzętami domowymi w Gminie Wydminy”. Gmina Wydminy otrzymała 20 000,00 zł na sterylizacje i kastrację psów i kotów, leczenie bezdomnych zwierząt domowych, działania edukacyjne w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia tych działań. Całkowity koszt zadania to 40 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie oraz zmniejszanie bezdomności zwierząt domowych, ich leczenie i poprawa dobrostanu, a także podnoszenie świadomości mieszkańców województwa w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego traktowania.

Dofinansowanie realizowane jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Podaj łapę” na rok 2024.

Przewiń do góry
Skip to content