Podatek akcyzowy

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Urząd Gminy Wydminy informuje, iż w dniach od 03.08.2015 r. do  31.08.2015 r. można składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce otrzymać zwrot podatku powinien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2015 r. do 31.07.2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 rok.

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie:
81,70 zł  x  ilość ha użytków rolnych

Wójt Gminy Wydminy wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi
w terminie do 31 października 2015 roku.

Przewiń do góry