Podpisanie umowy dotyczącej projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy”

Dnia 20.07.2018 w Urzędzie Gminy Wydminy została podpisana umowa dotycząca zamówienia publicznego pn. „Dostawa licencji i wdrożenia oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów informacji przestrzennej z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego”.

 

Umowa ta dotyczy projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”.

Umowę podpisali Wójt Gminy Wydminy Radosław Król oraz Skarbnik Gminy Krystyna Truchan ze strony ZETO PROJEKT Sp. Z o.o. Prezes Zarządu Paweł Sadowski.

Wartość ogółem: 875 760.00

Wkład własny:147,047,00

Procent dofinansowania: 85.00%

 

{gallery}2018/Umowy/05{/gallery}

Przewiń do góry