Podpisanie umowy.

Dziś o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wydminy – reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla oraz Skarbnik Gminy Wydminy Krystynę Truchan, a Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – reprezentowanym przez Wicemarszałek Sylwię Jaskulską.
Umowa dotyczy wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy Wydminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych. 
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wartość ogólna projektu: 996 479,24 zł.
Wydatki kwalifikowane: 752 090,93 zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 639 277,29 zł.
Procent dofinansowania: 85%.

 

{gallery}2018/Umowy/01{/gallery}

Przewiń do góry
Skip to content