Podziękowanie

Podziękowanie

Wydmińskie Dni Rodziny to już historia… pełna wspomnień wspaniałej zabawy i uśmiechu wszystkich rodzin i gości Gminy Wydminy.

     W dniach 01–02 czerwca 2013 roku w ramach XV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem : „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” odbyły się  Wydmińskie Dni Rodziny , które zorganizowali: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach.

     Serdecznie dziękuję wszystkim rodzinom za przybycie na uroczystości oraz za aktywny udział w zabawach i grach integracyjnych. Podziękowania składam również wszystkim sponsorom, dzieciom, młodzieży i dorosłym, zaangażowanym w występy artystyczne, Klubowi Seniora w Wydminach, Sołectwu Wydminy, bez których nie byłoby tak dobrej zabawy.

     Moc podziękowań składam również na ręce Pani Dyrektor GOK w Wydminach Ewy Kulpińskiej – Mejor, Pana Kierownika GOPS w Wydminach Artura Grygiencza, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Elizy Szwed, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich Anny Skrypoczka, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelkach Ewy Thomas, Pana Marka Ostrowskiego, Pana Bartłomieja Osior oraz wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego dnia.

Do zobaczenia za rok.

Zastępca Wójta Gminy Wydminy
Maria Dolecka

 

Przewiń do góry