Pomoc bardziej efektywna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach podpisał deklarację uczestnictwa w Projekcie „Program Zindywidualizowanego Wsparcia”. Podpisanie deklaracji rozpoczyna innowacyjny Projekt z udziałem wydmińskiego GOPS-u poprzez wdrożenie programu Jowisz.

Program Zindywidualizowanego Wsparcia polega na wprowadzeniu do polityki społecznej innowacyjnych rozwiązań i mechanizmów służących współpracy pracowników służb zatrudnienia (Powiatowego Urzędu Pracy) z pracownikami ośrodków pomocy społecznej (GOPS). Wdrożenie programu Jowisz w Wydminach umożliwi skuteczniejszą i szybszą pomoc klientom, zarówno GOPS-u, jak i PUP-u. Działanie polegać będzie na wykorzystaniu programu komputerowego Jowisz – narzędzia usprawniającego pracę pośredników pracy, doradców zawodowych oraz pracowników GOPS. Program ma na celu pomoc pracownikom GOPS i PUP aktywizacji społeczno-zawodowej klientów, adekwatnie do indywidualnych potrzeb mieszkańców gminy.
Program Zindywidualizowanego Wsparcia ma na celu m.in.:

  • dokonanie trafnej diagnozy sytuacji i informacji o klientach, jakie posiadają pracownicy GOPS i PUP,
  • skróci się okres oczekiwania GOPS-u i PUP-u dot. informacji o wspólnych klientach,
  • zwiększy się efektywność GOPS-u w świadczeniu pomocy mieszkańcom gminy Wydminy poprzez zwiększenie szans na rynku pracy, m.in. kontynuację projektów społecznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie GOPS realizuje trzy takie projekty skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia z terenu naszej gminy,
  • zniwelowanie problemu niesłusznie wypłacanych świadczeń z OPS i PUP.

 

Jowisz jest programem powstałym ze środków Unii Europejskiej, a jego wdrożenie jest całkowicie bezpłatne.

Przewiń do góry