Poprawi się jakość dróg w naszej gminie

zdj 24

Złożyliśmy wnioski na przebudowę dróg  gminnych, dwa z nich zostały zaakceptowane. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król wspólnie ze Skarbnik Elżbietą Sosnowską podpisał z Wojewodą Arturem Chojeckim umowy na dofinansowanie  przebudowy dróg. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 786 220,05 zł na  przebudowę ulicy Giżyckiej oraz 648 239,79 zł na przebudowę drogi do miejscowości Dudka, łącznie 2 434 459,84 zł. Przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców oraz tworzenie spójnej i przyjaznej użytkownikowi lokalnej sieci drogowej.

Przewiń do góry