Program Ciepłe Mieszkanie – deklaracje

Zapraszamy do składania wstępnych deklaracji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

 

Deklaracje mają na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców (deklaracje nie stanowią wniosku o udzielenie dotacji). 

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację Programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W przypadku uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie zostanie przygotowany nabór wniosków dla Beneficjentów końcowych o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Z Programu „Ciepłe Mieszkanie” mogą skorzystać: osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali.

Program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z czterech części, pierwsze trzy dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie „Ciepłe Mieszkanie” prosimy o składanie wstępnych deklaracji w terminie do dnia 15.12.2023 r. w Kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, bądź mailem na adres mailowy: j.kisiel@wydminy.pl

Deklaracje są dostępne w kancelarii Urzędu Gminy oraz na stronie https://bip.wydminy.pl/ w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA, Informacje. 

Szczegóły dotyczące zasad Programu Ciepłe Mieszkanie znajdują się na stronie internetowej:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

oraz Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” – WFOSiGW

Przewiń do góry