PROGRAM „USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W 2020 r”.

Z uwagi na przystąpienie Gminy Wydminy do programu Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, którego realizację prowadzi Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami w Giżycku, zainteresowanych informujemy, że wniosek o dofinansowanie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2020 r. dostępny jest na stronie internetowej związku: http://mzmgo.mazury.pl/o-zwiazku/aktualnosci/514-ofinansowanie-usuwania-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej

oraz FB https://www.facebook.com/mzmgo/posts/3141058322593403 .

            Termin składania wniosków przewidziany jest na dzień 01.06.2020 r, jednakże z posiadanych informacji wynika, że termin ten być może będzie przedłużony. Uzależnione jest to od ilości aktualnie zgłoszonych do utylizacji folii i innych odpadów rolniczych. Wnioski należy składać w siedzibie Związku ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z MZMGO w Giżycku pod nr tel. 87 429 13 74.

Jednocześnie nadmieniam, iż Mazurski Związek Międzygminny w Giżycku otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację ww. programu priorytetowego.

Przewiń do góry