Program Youngster Plus

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wydminy oraz Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” realizowany jest Program Youngster Plus, którego uczestnikami są uczniowie klas III Gimnazjum. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie poszerzają wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

Przewiń do góry