Projekty ŚBP

znaki polskie

 

Gmina Wydminy już po raz czwarty uzyskała 100% dofinansowanie w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Gmina Wydminy realizuje projekt pn. „Razem w góry” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania wynosi 96 881,43 PLN

Całkowity koszt inwestycji wynosi 96 881,43 PLN

Priorytetem programu jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do zmiany nastawienia do siebie obu społeczeństw, przełamanie panujących stereotypów, umożliwienie młodzieży poznania innej kultury i środowiska oraz nawiązanie i wzmacnianie przyjaznych relacji polsko-ukraińskich.

Projekt ma wartość edukacyjną. Zostanie zrealizowany w polskich górach za pomocą różnorodnych form aktywności i metod działania. Koncepcja projektu opiera się na stworzeniu m.in. kalendarza, filmiku i wystawy.

Termin realizacji wymiany młodzieży zaplanowano na 09-18.09.2022 r. Udział weźmie 40 osób, w tym młodzież z Polski i z Ukrainy.

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

 logo programu

 

Plakat

Przewiń do góry
Skip to content