Rewitalizacja społeczna i zawodowa środowisk zamieszkałych przez byłych pracowników PGR-ów i ich rodziny

W dniu 30.07.2013r., przy udziale Urzędu Gminy Wydminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach a także Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie odbyła się konferencja dot. Programu Pilotażowego pn. „ Rewitalizacja społeczna i zawodowa środowisk zamieszkałych przez byłych pracowników PGR-ów i ich rodziny”. Program realizowany jest w ramach Projektu systemowego ROPS „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”  przy współudziale m. in. Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
    Celem programu jest wykorzystanie bogatego i różnorodnego potencjału środowiska lokalnego, władz lokalnych, instytucji publicznych i samorządowych Warmii i Mazur dla wypracowania Partnerstwa Lokalnego na rzecz zaktywizowania miejscowości Berkowo.

 

W spotkaniu  udział wzięli Pan Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy, Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy, Pani Alina Romanowicz – Sekretarz Urzędu Gminy Wydminy, Pan Artur Grygiencza – Kierownik; razem z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, oraz zaproszeni goście m.in. Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Marszałkowskiego Urzędu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Pani Urszula Podurgiel – Prezes Stowarzyszenia ADELFI – Koordynator Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomi Społecznej w Ełku, Pani Aneta Makowska – animator OWIES  w Ełku, Pani Joanna Karwowską – Kierownik Biura Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Pan Władysław Anchim – przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych,  Pani Małgorzata Żukowska – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, Pani Ewa Kulpińska – Mejor – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach, Pani Ewa Rynkowska – Sołtysa wsi Berkowo.
    Po części oficjalnej spotkania zaproszeni goście razem z Gospodarzami konferencji udali się do mieszkańców wsi Berkowo, aby przedstawić i zapoznać wszystkich z działaniami i strategią rozwojową rewitalizacji wsi. Rozwinęła się dyskusja na temat wizji utworzenia spółdzielni socjalnej, aktywizacji młodzieży poprzez kursy i szkolenia a także określono potrzeby i oczekiwania mieszkańców wobec lokalnego rynku pracy i stworzenia przyjaznej infrastruktury m in. komunikacyjnej i turystycznej.  
    Na przywitanie dostojnych gości mieszkańcy wsi Berkowo przygotowali słodki poczęstunek – wypieki własnej roboty.

Zapraszamy do GALERII {AG}Berkowo{/AG}

Przewiń do góry
Skip to content